Zásady domova

 • V našem domově klademe důraz na dodržovaní základních zásad poskytování sociálních služeb:

  • Zásada osobní svobody – personál vytváří podmínky k zajištění soukromí klienta a respektuje jeho soukromí. Klient má vždy právo vyslovit a prosazovat svůj názor, kdykoliv opustit zařízení a kdykoli se do něj vrátit, vyznávat náboženství dle svého vnitřního přesvědčení, ovlivňovat svůj zdravotní stav aktivním či pasivním způsobem života a nakládat se svým volným časem jak sám uzná za vhodné
  • Zásada partnerského přístupu - uživatel je považován za partnera zařízení, jsou s ním průběžně konzultovány možnosti jeho i poskytovatele
  • Zásada flexibility - uživatel je informován o možnostech poskytovatele, o nabízených službách, ze kterých si může sám, dle svých potřeb a zájmů během poskytování služby vybírat. Výběr služeb činí na základě svých aktuálních potřeb.
  • Zásada jedinečnosti člověka – služby jsou poskytovány na základě dohody mezi klientem a zaměstnanci. Uživatel si stanovuje osobní cíle a sám vymezuje rozsah podpory ze strany personálu.
  • Zásada týmové práce - zařízení preferuje týmovou práci a zaručuje vzdělané, kompetentní pečovatele s otevřeným, lidským přístupem.
  Tým pracuje pod supervizí.