Finanční podmínky

 • Ubytování
  Jednolůžkový pokoj 7 200,-
  Kč / měsíc

  Dvoulůžkový pokoj

  6 900,-
  Kč / měsíc
  Třílůžkový pokoj
  (pouze v oddělení se zvýšenou podporou a péči)
  6 900,-
  Kč / měsíc

  Možnosti úhrady služby:

  • V hotovosti
  • Převodem na účet poskytovatele služby
  • Trvalým příkazem z účtu klienta na účet poskytovatele služby
   (č. ú.: 1770771340/5500)

  Výše platby a možnosti úhrady jsou s klientem sjednány vždy před přijetím klienta do domova.

  Individuální péče

  Individuální péče je hrazena z příspěvku na péči, který není do těchto úhrad započítán. Péče svým rozsahem odpovídá částce přiznaného příspěvku, jenž náleží v plné výši domovu.


  Strava
  Celodenní strava 165,-
  Kč / den
  28 dní 30 dní 31 dní
  4 620,- Kč 4 950,- Kč 5 115,- Kč
  Obědy 95,-
  Kč / den
  28 dní 30 dní 31 dní
  2 660,- Kč 2 850,- Kč 2 945,- Kč