Finanční podmínky

 • Ubytování
  Jednolůžkový pokoj 8 400,-
  Kč / měsíc

  Dvoulůžkový pokoj

  8 100,-
  Kč / měsíc
  Třílůžkový pokoj
  (pouze v oddělení se zvýšenou podporou a péči)
  8 100,-
  Kč / měsíc

  Možnosti úhrady služby:

  • V hotovosti
  • Převodem na účet poskytovatele služby
  • Trvalým příkazem z účtu klienta na účet poskytovatele služby
   (č. ú.: 1770771340/5500)

  Výše platby a možnosti úhrady jsou s klientem sjednány vždy před přijetím klienta do domova.

  Individuální péče

  Individuální péče je hrazena z příspěvku na péči, který není do těchto úhrad započítán. Péče svým rozsahem odpovídá částce přiznaného příspěvku, jenž náleží v plné výši domovu.


  Strava
  Celodenní strava 185,-
  Kč / den
  28 dní 30 dní 31 dní
  5 180,- Kč 5 550,- Kč 5 735,- Kč
  Obědy 105,-
  Kč / den
  28 dní 30 dní 31 dní
  2 940,- Kč 3 150,- Kč 3 255,- Kč