Cílová skupina
  • senioři pobírající starobní důchod a zároveň se sníženou mírou soběstačnosti, za sníženou míru soběstačnosti považujeme stav seniora, který není schopen zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro něj nedostačující a jejichž sociální situace a zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby
  • do zařízení jsou přednostně přijímáni obyvatelé města Klimkovice.

  Službu neposkytujeme osobám:
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • které potřebují nepřetržitý dvaceti čtyřhodinový dohled a péči osobního asistenta
  • které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení
  • které mohou ohrozit, př. ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.)
  • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absenci sociálních návyků
  • které nejsou schopny přijímat stravu ústy v důsledku zdravotního stavu
  • vyžadujícím speciální dietu