Poskytované služby

 • Domov pro seniory Klimkovice poskytuje tyto služby:
  • Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových garsoniérách a na oddělení se zvýšenou podporou a péči, pokud to vyžaduje zdravotní stav klientů
  • Úklid pokojů
  • Praní osobního a ložního prádla, žehlení
  • Stravu - klienti mají možnost výběru plné penze či polopenze
  • Nákup potravin a drobných předmětů denní potřeby
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Aktivizační činnosti - trénink motorických, psychických, sociálních schopností a upevňování získaných dovedností
  • Volnočasové a zájmové aktivity - pořádání výletů, grilování, kulturní programy, sportovně aktivizační hry
  • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Odvoz a doprovod k lékaři nezvládnou- li úkon zajistit rodinní příslušníci vlastními silami

  Další poskytované služby:

  • Zprostředkované služby dle přání klienta (duchovní služba, kadeřnictví, pedikúra, fyzioterapie).
  • Zdravotní péči zajišťuje lékař, který do zařízení dochází dle zdravotního stavu a potřeb jednotlivých klientů. Lékaře, ke kterému se klient zaregistruje, si klient volí sám.

  Množství a rozsah jednotlivých služeb je klientům poskytován dle jejich potřeb. A to po vzájemné dohodě každého klienta a pracovníka domova pro seniory. Výsledkem společné domluvy je sestavení individuálního plánu péče.